r_sar2.gif
درباره ما
l_sar2.gif

ورزش امروزه نقش بسیار پررنگی در زندگی افراد دارد و به همین منظور از نگاه بسیاری از کارشناسان به یک صنعت بین المللی تبدیل شده است.

صنعتی که رابطه ای تنگاتنگ و مستمر با خبر، تبلیغات، هیجان، نشاط، اقتصاد و حضور همیشگی مخاطبان بیشمار پیدا کرده است.

شاید امروز روح حاکم در ورزش را بتوان به راحتی خارج از این فضا هم مشاهده کرد. ورزش که هر ساله میلیون ها ساعت از وقت، انرژی، هیجان و توجه مردم را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده است.

حضور تضمین شده و عطش مخاطبین در کشور که همواره با هیجان و نشاط توده های مواج علاقه مندان و تماشاگران همراه است، از عمده دلایل تاسیس پایگاه خبری وانا با محوریت ورزش می باشد.

پرداخت غیر قابل قیاس رسانه ها به ورزش از جمله دلایل این نوع نگاه می باشند که پایگاه خبری وانا در نظر دارد اخبار این حوزه را به صورت تخصصی برای مخاطبان خود ارائه دهد.

پایگاه خبری وانا با اعتقاد به جایگاه ویژه ورزش در کشور و ظرفیت های بیشمار ورزش جهت ارتقاء، توسعه فعالیت های این حوزه ارائه خدمات می نماید و امید است تا با حمایت ارزشمند بخش های متولی و حضور موثر دست اندرکاران و اهالی ورزش و سایر فعالین عرصه های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و بازرگانی، گامی به پیش در راستای اعتلای ورزش کشور و رضایت انبوه مخاطبین بردارد. انشاا...

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیرا فرجی

سردبیر: محمد ابراهیمی


r_sar1.gif
آخرین اخبار
l_sar1.gif